TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC


Đội ngũ thầy thuốc – Nơi tinh hoa tập hợp

Đội ngũ chuyên gia, thầy thuốc của Trung tâm có trình độ chuyên môn cao, phục vụ khám trị bệnh tận tình và luôn đề cao y đức của người thầy thuốc với người mắc bệnh.

Source link

Post Author: UVbH5Xr8ZW